Каталог на компетенции

Работа в екип

Преносима

Описание

Сътрудничи ефективно с другите членове на екипа като поддържа конструктивни взаимоотношения с оглед постигане на общите цели. Активно допринася за постигането на общите  резултати, проявява колегиалност и ангажираност с изпълнението на екипните задачи.

Бизнес процеси

  • Маркетинг
  • Настаняване
  • Предоставяне на допълнителни услуги
  • Продажби
  • Туроператорска дейност
  • Управленски процеси
  • Хранене