Описания на длъжности

Барман

Бармани

5132

Алтернативни наименования на длъжността

 • Барман [НКПД 51322001]

Основни задачи

Приема поръчки за напитки от сервитьорите или директно от клиентите. Приготвя и сервира алкохолни и безалкохолни напитки, смесва компоненти за приготвяне на коктейли и други напитки. Измива употребяваните чаши, почиства и поддържа пространството около бара, зоните и оборудването за приготвяне на чай и кафе. Събира сметките, работи с касов апарат. Предоставя помощ при зареждането на бара, подрежда бутилки и чаши. Предприема мерки за ограничаване на проблеми, свързани със злоупотреба с алкохол, проверява личните документи на клиентите дали отговарят на изискванията за минимална възраст, при която е разрешена консумация на алкохол. Спазва стриктно санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството и туристическата индустрия.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Втора степен на професионална квалификация (Средно професионално образование)

Сертификати

 • SCAE (Specialty Coffee Association of Europe) Coffee Diploma (бариста сертификат)

  Dabov Specialty Coffee Academy http://dabov.bg/Academy

 • Сертификат за коктейл-барман

  Българска Асоциация на Барманите http://bab.bg/

  Международна Асоциация на Барманите  (I.B.A - International Bartenders Association)

  http://iba-world.com/

 • Сертификат за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа

  Лицензиран доставчик

 • Курс подготовка за барман
  HORECA SCHOOL, www.horecaschool.ro
 • Сертификат за завършен курс по хигиена
  DAS EUXIN SRL, www.daseuxin.ro

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава специфичната за бранша терминология и техниките за обслужване на клиенти

 • Притежава познания относно основите на баристиката

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава класификацията на напитките, подходящите за сервиране температура, грамаж и начините за визуално оформяне на напитките

 • Знае принципите на смесване на отделните компоненти за приготвяне на коктейли и други напитки

 • Знае свойствата и района на произход на напитките и актуалните им цени

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава начините на работа с различните барови инструменти и машини (кафемашини, сокоизтисквачки, миксери за фрапе, бар органайзер, бар мат, контейнер за гарнитури, римър, контейнер за сок, шейкър, барова цедка, барова лъжица, миксираща чаша, мерки, леяци, лопатки за лед, комбиниран тирбушон и пр.)

 • Познава спецификите на работа със софтуер за ресторант и бар, касов апарат и тъчскрийн

Знания относно технологични процеси и операции

 • Притежава знания за методите на миксиране и различните коктейлни рецепти

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството и туристическата индустрия, свързани с безопасност на храни и напитки, съгласно действащите инструкции НАССР

 • Познава стандартите за обслужване на клиенти

 • Знае основните правила и етикета при сервиране на напитки

 • Знае принципите и правилата за подреждане на бар

 • Знае правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Знания относно взаимодействие и управление на хора

 • Познава социално-психологическите особености на обслужването и поведението на клиентите

Знания относно бизнес, продукти и услуги, пазар, клиенти и партньори

 • Познава конюнктурата на туристическия пазар и туристическата политика на ресторанта/бара

 • Познава услугите, които се предлагат в хотела

Умения

Познавателни умения

 • Комуникира на чужд език, като може да представи напитките в менюто и да разбере точно поръчката и предпочитанията на клиента

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Демонстрира сръчност при изпълнение на работните си задачи

Социални умения

 • Демонстрира вежливо поведение и акуратно обслужване на клиента

 • Съобразява се с културните, социалните и религиозните различия при обслужване на клиента

 • Справя се ефективно и ефикасно с оплаквания на клиента като го изслушва внимателно, демонстрира разбиране и му предлага решение

 • Прилага ефективни техники за спечелването на госта  и превръщането му в постоянен клиент

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Спазва стриктно технологичните процеси при приготвянето на напитки с кафе

   

 • Съблюдава технологичните процеси като правилно прилага методите на миксиране при изпълнението на различните коктейлни рецепти

   

 • Прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството и туристическата индустрия, свързани с безопасност на храни и напитки, съгласно действащите инструкции НАССР.

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Работи ефективно с компютърни системи, софтуер за ресторант и бар, касов апарат и тъч скрийн

 • Използва умело и по предназначение техниката и оборудването в бара – кафемашини, сокоизтисквачки, миксери за фрапе и др., както и бар-инструменти, помагала и аксесоари (бар органайзер, бар мат, контейнер за гарнитури, римър, контейнер за сок, шейкър, барова цедка, барова лъжица, миксираща чаша, мерки, леяци, лопатки за лед, комбиниран тирбушон и т.н.)

   

Умения, свързани с бизнес продукти и услуги,пазар, клиенти и партньори

 • Консултира клиентите при избора на напитки, като идентифицира техните предпочитания, нужди и желания

   

 • Представя, рекламира и презентира напитките като взема предвид персоналните нужди на клиента

   

 • Проверява наличностите на напитките и при необходимост прави заявки за доставка.

Компетенции

Общуване

Преносима

Комуникира ефективно като се изразява ясно, изслушва внимателно другата страна, задава въпроси и търси потвърждение на казаното. Обсъжда възникнали проблеми като изказва своето мнение аргументирано. Изразява се по разбираем начин и приспособява стила си на общуване като използва подходящи изразни средства към различните хора.

Бизнес процеси

 • Маркетинг и продажби
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Ориентация към клиента

Преносима

Проучва нуждите на клиента и се стреми да удовлетвори и надмине очакванията му, проявявайки професионално и коректно отношение. Предоставя качествено и навременно обслужване като демонстрира ангажираност и посреща нуждите на клиента. Съобразява се с различните навици и особености на клиентите (индивидуални, културни, религиозни и т.н.) и приспособява обслужването си към тях.

Бизнес процеси

 • Маркетинг и продажби
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Работа в екип

Преносима

Сътрудничи ефективно с другите членове на екипа като поддържа конструктивни взаимоотношения с оглед постигане на общите цели. Активно допринася за постигането на общите  резултати, проявява колегиалност и ангажираност с изпълнението на екипните задачи.

Бизнес процеси

 • Маркетинг
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Продажби
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Грижа за работното място/бара

Специфична

Зарежда и подготвя бара за работния процес като се грижи за хигиената на работните площи и баровото оборудване - измива употребяваните чаши, почиства и поддържа пространството около бара, зоните и оборудването за приготвяне на чай и кафе. Правилно подрежда чашите и най-необходимите за работа консумативи като осигурява бърз и лесен достъп до тях.

Бизнес процеси

 • Хранене

Приготвяне на коктейли

Специфична

Използва по професионален начин основните техники на миксиране (изграждане в чашата, блендиране, наслояване, смачкване, разбъркване в шейкър или в барова чаша) и избира подходяща чаша и гарнитура, за да направи напитка с желания от клиента вкус, аромат и визия.

Бизнес процеси

 • Хранене

Приготвяне на топли напитки

Специфична

Професионално борави с кафемелачка и кафемашина при приготвянето на топли напитки като се съобразява с предпочитанията на клиента по отношение на техния вкус и аромат. 

Бизнес процеси

 • Хранене

Работа с професионална техника

Специфична

Ефективно използва различните функции на професионалната техника (кафемашина, шейкър, блендер и пр.), с която работи. Осигурява оптимален вкус на напитките като извършва необходимите настройки, спазва времето и технологията на работа с професионалната техника.

Бизнес процеси

 • Хранене

Работа със софтуер за ресторант и бар

Специфична

Използва целенасочено и спрямо изискванията на работата си софтуера за ресторант и бар, като осъществява различни операции бързо, точно и коректно.  Изготвя необходимите справки като използва ефективно функциите на софтуерния продукт.

Бизнес процеси

 • Хранене

Сервиране на напитки

Специфична

Бързо и приветливо обслужва клиентите като им сервира напитки според етикета. Спазва стриктно основните правила при поднасянето на различните видове напитки (вина, пиво, безалкохолни, високоалкохолни, алкалоидни и смесени напитки) като съобразява температурата на поднасянето им и особеностите при сервирането им.

Бизнес процеси

 • Хранене