Описания на длъжности

Готвач

Готвачи

5120

Алтернативни наименования на длъжността

 • Готвач [НКПД 51202001]

Основни задачи

Приготвя кулинарни изделия по рецепта или под контрол на главния готвач. Планира ястията, разработва различни видове меню  въз основа на консумацията на храна и според нуждите на клиентите, като взема предвид съотношението цена-качество. Приготвя полуфабрикати при предварително обработване на животински и растителни продукти. Оформя и реализира кухненска продукция. Съхранява суровини, полуфабрикати и готови кулинарни изделия. Планира, контролира и координира работата на кухненските помощници. Спазва стриктно санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството и туристическата индустрия.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване
 • Срочен трудов договор
 • Срочен трудов договор - сезона заетост
 • Трудов договор за стаж

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Втора степен на професионална квалификация (Средно професионално образование)

Сертификати

 • Студена и топла кухня

  Кулинарна Академия HRC http://www.hrcacademy.com/bg

 • Сладкарство и пекарство

  Кулинарна Академия HRC http://www.hrcacademy.com/bg

 • Вегетарианска кухня
  Кулинарно Училище Amuse Bouche http://www.amusebouche-bg.com/home.aspx THR – Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group, www.thrgroup.ro
 • Молекулярна и иновативна кулинария

  Метро Академия https://www.metro.bg/metro-akademia

 • Безглутеново хранене

  Европейска Академия за обучение и развитие http://euroacademybg.com/

 • Карвинг декорация

  Европейска Академия за обучение и развитие http://euroacademybg.com/

 • Курс за пицар

  Европейска Академия за обучение и развитие http://euroacademybg.com/

 • Сертификат за завършен курс по безопасност и здраве при работа
  Лицензиран доставчик
 • Курс шеф готвач
  HORECA SCHOOL, www.horecaschool.ro
 • Курс готвач специалист диетична кухня
  THR – Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group, www.thrgroup.ro
 • Сертификат за завършен курс по хигиена
  DAS EUXIN SRL, www.daseuxin.ro

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава източниците на риск, хранителни отравяния, инфекции и източниците на замърсявания

 •  

  Притежава познания относно същността и съдържанието на менюто

 • Познава разходните норми

 • Познава специализираната лексика в националната и чуждестранните кухни

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Притежава знания за хранителните продукти от растителен и животински произход – характеристика, състав, качествени изисквания, съхранение, приложение

 • Притежава знания относно целесъобразното заменяне на хранителни продукти и ястия

 • Знае различните възможности за използване на нови продукти и начини за приготвяне на ястия

 • Притежава познания относно оформянето и реализацията на кулинарни изделия и напитки

 • Притежава знания за вкусовите продукти – характеристика, състав, качествени изисквания, съхранение, приложение

 • Притежава знания относно обработката на риба и рибни продукти

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Знае как правилно да използва хладилните съоръжения и кухненския инвентар – характеристика, изисквания, приложения

 • Притежава познания за използваните в кухнята машини, апарати и съоръжения – устройство, правила за експлоатация и безопасна работа

 • Притежава познания за кухненския инвентар от гледна точка на изисквания, предназначение и правила за ползване

 • Притежава познания за приборите, инвентара и съдовете за работа в търговска зала

 • Познава технологичното обзавеждане в търговската зала

 • Познава технико-експлоатационната характеристика на машините, апаратите и съоръженията

 • Знае как да намира, въвежда и съхранява информация в компютър

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава технологичните процеси при обработката на растителни и животински продукти

 • Познава технологичните процеси при подготовката на кулинарни изделия и напитки

 • Познава технологията на производство на кулинарни изделия и напитки

 • Познава методите и процесите в студената, топлата и сладкарската кухня

 • Познава видовете топлинни процеси – варене, задушаване, пържене, печене

 • Притежава познания за времето, необходимо за извършването на всяка от технологичните операции.

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството и туристическата индустрия, свързани с безопасност на храни и напитки, съгласно действащите инструкции НАССР

 • Познава нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

 • Познава реда за поръчки на необходимите хранителни продукти по време и асортимент, по количество и качество, както и необходимата документация за оформяне на поръчката

Умения

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Управлява ефективно времето си като демонстрира организираност и приоритизира правилно работните задачи

 • Демонстрира сръчност и физическа издръжливост при изпълнението на работните си задачи

Социални умения

 • Работи ефективно с колегите си като демонстрира сътрудничество, етичност и коректност

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Правилно подбира продукти и полуфабрикати, преценява качеството на доставените стоки и времето на съхранение на хранителните продукти, полуфабрикати и готови кулинарни изделия

 • Съчетава компонентите в ястия като ги тегли, измерва и смесва в съответствие с рецептите и личната си преценка, преценява времето за приготвянето им, оформя и аранжира кулинарни изделия

 • Изпробва нови продукти и начини за приготвяне на ястия

 • Изпълнява правилно рецепти от националната и чуждестранни кухни

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Спазва технологичната последователност при приготвянето на полуфабрикати, кулинарни изделия и напитки като предотвратява разхищения на суровини, материали, енергия и спазва санитарните и хигиенни изисквания при работа

 • Правилно прилага видовете топлинни процеси – варене, задушаване, пържене, печене

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Правилно подбира и работи съгласно техническите инструкции с машини, съоръжения, съдове и инвентар при конкретна задача, като спазва изискванията за безопасна работа, открива и сигнализира за източници на риск

 • Работи ефективно с кухненско оборудване фурни, грилове, пещи, фритюрници, тигани и т.н.

Умения, свързани с бизнес продукти и услуги,пазар, клиенти и партньори

 • Разработва различни видове меню възоснова на познанията си за пазара и изискванията на клиентите

Компетенции

Внимание към детайла

Преносима

Изпълнява поставените задачи с необходимото ниво на детайл и прецизност, целенасочено сe фокусира върху най-малките и съществени подробности на конкретната работна задача, като запазва представата за цялостния й обхват и ключовите й аспекти.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Организираност

Преносима

Организира работата си като обмисля и планира предварително своите задачи, така че да осигури постигането на желаните резултати.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Работа в екип

Преносима

Сътрудничи ефективно с другите членове на екипа като поддържа конструктивни взаимоотношения с оглед постигане на общите цели. Активно допринася за постигането на общите  резултати, проявява колегиалност и ангажираност с изпълнението на екипните задачи.

Бизнес процеси

 • Маркетинг
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Продажби
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Кулинарно декориране (плейтване)

Специфична

Използва чинията като „рамка“ на презентацията си и я подбира внимателно според случая, подрежда храната като взема предвид цвета и текстурата на ястието, подбира гарнитурата така, че да обогатява и допълва вкуса на ястието. Използва ефективно височината при презентацията на ястието, като избира внимателно върху кой елемент иска да акцентира, правилно подбира позицията на най-високите елементи  и най-ниската точка, като намира баланс в композицията.

Бизнес процеси

 • Хранене

Осигуряване на ритмични заявки

Специфична

Следи за наличността на хранителните продукти и осигурява регулярни ритмични заявки като планира необходимостта от доставка на хранителни продукти по време, асортимент и количество и изготвя коректно документи за поръчка.

Бизнес процеси

 • Хранене

Приготвяне на студена кухня

Специфична

Приготвя  по рецепта или под контрол на главния готвач кулинарни изделия от студената кухня - предястия, ордьоври, антрета, междинни ястия, студена вечеря, студен бюфет, салати, майонези, масла, пълнежи, пастети и пасти. Правилно подбира продукти и полуфабрикати, съчетава компонентите в ястия като ги тегли, измерва и смесва в съответствие с рецептите и личната си преценка, преценява времето за приготвянето им, оформя и аранжира кулинарни изделия от студената кухня.

Бизнес процеси

 • Хранене

Приготвяне на топла кухня

Специфична

Приготвя  по рецепта или под контрол на главния готвач кулинарни изделия от топлата кухня - топли предястия, супи, основни ястия, специалитети. Правилно подбира продуктите и използва различни начини за топлинна обработка - печене, варене,  пържене и техните разновидности.

Бизнес процеси

 • Хранене

Работа с готварски уреди

Специфична

Професионално използва готварските уреди (конвектомат, печка с газови и ел. котлони, фритюрник, скара, грил, гофретник и пр.), като спазва правилата за хигиенни и безопасни изисквания при работа.

Бизнес процеси

 • Хранене

Разработване на меню

Специфична

Разработва менюто на ресторанта като определя неговата насоченост в зависимост от вида на заведението, националността и предпочитанията на клиентите, конкуренцията, обръщаемостта на единица място, сезонните особености при снабдяването с продукти, възможностите на кухнята (наличното технологично оборудване, производствен инвентар, трапезни съдове и т.н.) и гастрономическите правила. Структурира менюто като го подрежда рационално така, че да може да се поддържа наличността на асортимента от ястия.  Съблюдава правилата за разнообразие на асортимента, хармонично съчетаване на цветовете при оформянето на ястието и балансираност на хранителните вещества. Подготвя различни видове меню - меню със свободен избор на ястия, дневно/обедно меню, меню за закуска, меню за туристически групи, меню за специални случаи, комплексно меню и др. според нуждите и политиката на ресторанта/ хотела. Спазва принципите за изготвяне на менюта според видовете и категориите заведения, според наличността на хранителни продукти и сезонността,  според консуматорите (възрастни, деца и др.), и според търсенето и предлагането.

Бизнес процеси

 • Хранене

Съхраняване на хранителни продукти

Специфична

Съхранява според изискванията суровините в охлаждаеми или неохлаждаеми складови помещения при определени условия и режими, които осигуряват запазване на трайността на консумация и преработка.

Бизнес процеси

 • Хранене