Каталог на компетенции

Отговорност

Преносима

Описание

Поема лична отговорност за резултатите от собствената си работа и се ангажира съвестно за извършване на поставените задачи. Търси причините и в себе си, когато резултатите не са задоволителни, а не само във външни фактори.

Бизнес процеси

  • Административни и спомагателни дейности
  • Маркетинг и продажби
  • Поддръжка на машини и съоръжения
  • Производство
  • Транспорт, складиране и доставки