Каталог на компетенции

Организираност

Преносима

Описание

Организира работата си като обмисля и планира предварително своите задачи, така че да осигури постигането на желаните резултати.

Бизнес процеси

  • Административни и спомагателни дейности
  • Маркетинг и продажби
  • Поддръжка на машини и съоръжения
  • Производство
  • Транспорт, складиране и доставки