Hartă economică

Analiza sectorială a pieței forței de muncă și a potențialului de mobilitate a forței de muncă în regiunea transfrontalieră Bulgaria-România este unică pentru Bulgaria. Până în prezent un astfel de document nu este realizat. Analiza combină într-o relație logică reciprocă și interpretează în contextul general factorii și caracteristicile diferite ale pieţei forţei de muncă; situaţia întreprinderilor şi forţei de muncă, nivelul de trai, tendinţele în dezvoltarea economică a regiunii, nevoile şi atitudinile angajatorilor. În pregătirea ei au fost folosite peste 120 de surse de informații, sunt sintetizate și analizate numeroase date statistici, documente strategice întocmite de instituțiile guvernamentale, administraţiile județene și autorităţile locale, publicaţii şi materiale analitice pe subiect. Sunt utilizate și rezultatele din cercetărilor reprezentative realizate în mod special pentru studierea angajatorilor și experţilor de piaţa forţei de muncă în regiunea transfrontalieră. Analiza este un temeiu serios, atât pentru dezvoltarea iminentă a activităţilor proiectului, cât și pentru luarea deciziilor și dezvoltarea măsurilor de către instituţiile responsabile legate de promovarea mobilității forței de muncă. Întreaga analiză, precum şi datele individuale la ea, vor fi publicate şi accesibile grupelor ţinte în portalul de informații al proiectului – jobmobility.info.

 

Principalele concluzii rezultate din analiză sunt următoarele:

 • Situaţia generală demografică în regiunea transfrontalieră este nefavorabilă și cu tendinţe de agravante. Tendinţele demografice de criză se reflectează direct pe piaţa muncii și dezvoltarea economică a regiunii, aducând ameninţare, mai ales din cauza reducerii forţei de muncă, îmbătrănirea populaţiei, exodul tinerilor, sporirea, mai ales, a migraţiei persoanelor tinere și celor bine educate, depopularea localităților și scăderea continuată a activităţii economice.
 • Județele din regiunea transfrontalieră au la dispoziție resursele naturale potrivite și se caracterizează cu natură bogată și variată, soluri fertile și condiţii climatice favorabile. Toate acestea contribuie la dezvoltarea agriculturii, reprezentându-se astfel activitatea economică structurală pentru județele Ruse și Silistra. Bogăţia de resursele naturale, agricultură avansată, poziţie geografică favorabilă, legăturile de transport de importanță internațională sunt condiții pentru dezvoltarea industriei prelucrătoare, a transportului, a turismului şi a construcțiilor, care sunt direcțiile de dezvoltare prioritare pentru regiune. Aproximativ 70 % din întreprinderile chestionate indică faptul că afacerea lor nu suportă schimbări, dar nici nu crește. Această tendinţă se confruntă cu criza demografică şi cu deficitul, devinând din ce în mai mai grav, de persoane calificate pe piaţa forţei de muncă.
 • Piaţa muncii locală se caracterizează prin micșorarea șomajului și creşterea ocupării forţei de muncă. Problema cheie este dezechilibrul dintre cererea şi oferta forţei de muncă. Fiecare al doilea angajator are dificultăți considerabile cu asigurarea forței de muncă, și fiecare al treilea susţine că acest lucru este obstacolul cel mai serios să mai crească afacerea acestuia. Aproape 50 % din locurile de muncă anunţate în agențiile de șomaj rămân neocupate. Această problemă este agravată de caracterul predominant ciclic (sezonier) al activităților de muncă în sectorul de turismul, agricultură şi la industria prelucrătoare. Cel mai mare este deficitul de muncitori calificați, tehnicieni și specialiști cu studii medii și, de asemenea, personal de sprijin; În ciuda acestei probleme, admiterea la şcolile profesionale în regiune continuă să scadă. Reţeaua de licee profesionale nu respectă natura şi nevoile de cadre pentru economia locală.
 • Angajarea forței de muncă mobile transfrontaliere, ca o oportunitate de a rezolva problemele legate de piața forței de muncă este subestimată de jumătatea angajatorilor din regiune. Abordările tradiţionale sunt de preferat, ca interacţiunea cu agențiile de șomaj, treningurile corporative de formare profesională și oferirea unui salariu concret. Muncitorii şi profesioniștii din țări terțe (Republica Moldova, Ucraina, Belarus) sunt mai preferați față de cei din ţările UE. Aproximativ 85 % din angajatori nu au nicio experienţă anterioară în recrutare și angajarea unor muncitori străini; Cu toate acestea, aproape fiecare al doilea angajator (45 %) și-a exprimat consimțământul pentru angajarea forţei de muncă străine mobile din regiunea transfrontalieră Bulgaria - România. Majoritatea întreprinderilor preferă ca angajarea forţe de muncă mobile transfrontaliere să fie sub formă de un contract permanent de muncă cu schimb de domiciliu. O parte din angajatori în sectoarele ”Agricultură, silvicultură și pescuit ", "Construcţii ", și "Hoteluri şi restaurante " ar utiliza și contracte de muncă pe durată determinată fără schimb de locul de reședință;
 • Cea mai mare disponibilitate pentru angajare a forței de muncă mobile transfrontaliere exprimă angajatorii din județul Veliko Târnovo – 55 %, urmărite de angajatorii din Ruse - 41 %, iar cei mai puțini angajatori care vor acest lucru sunt din Silistra - 26 %; Cel mai mare interes în angajarea forței de muncă din România arată angajatorii din sectoarele "Industria prelucrătoare" (41 %), ”Transport, depozitare şi servicii poștale"(25%)," ”Agricultură, silvicultură şi pescuit "(18%). În sectoarele "Construcţii" și "Hoteluri şi restaurante" interesul întreprinderilor este cel mai mic.
 • Pe atitudinile angajatorilor pentru folosirea forţei de muncă străine afectează mai ales următoarele bariere şi dificultăţi: „lipsa de informații pentru oamenii din România, care își caută loc de muncă”, "probleme în adaptare, bariera lingvistică și multiculturală în comunicare"; "probleme legate de legislație"; "dificultăţi de natură socială și condiții de trai"; "dificultăţi legate de diferenţele la plata muncii";
 • Pe baza analizei şi studiul realizat au fost identificate cinci sectoare economice cu potenţialul pentru mobilitatea forţei de muncă - Agricultura, silvicultura și pescuitul, Industria prelucrătoare, Construcțiile, Transportul, depozitarea și serviciile poștale, Hotelurile și restaurantele) și aproximativ 1000 din întreprinderile din regiune cu petențial pentru mobilitatea forței de muncă. Au fost identificate în general 131 de poziţii (profesiuni, posturi de muncă) cu potenţial pentru mobilitatea forței de muncă.

Principalele recomandări legate de rezultatele analizei:

 • Întărârea focusului administraţiei județene şi al consiliilor municipale privind mobilitatea forței de muncă transfrontaliere. Dezvoltarea şi implementarea unor măsuri pentru informare mai largă şi promovarea mobilităţii forţei de muncă, ca o oportunitate de depăşire a şomajului şi deficitului pieţei muncii.
 • Extinderea cooperării între serviciile de ocupare a forței de muncă din Bulgaria și România.
 • Facilitarea cerinţele legislative și procedurilor administrative în angajarea forţei de muncă mobile transfrontaliere.
 • Completarea sectorul „Industria prelucrătoare” în Lista cu sectoarele economice, ce includ activităţile, cărora punerea în aplicare depinde de schimbarea anotimpurilor. care e aprobată prin ordinul nr. RD-01-47/17.01.2017 al Ministrului muncii și politicii sociale.