Crearea unui model durabil și a unei rețele de parteneri care să sprijine ocuparea și mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră Bulgaria-România

Citeşte: 14316

Asociația Industriaşilor - Veliko Tarnovo a început implementarea proiectului "Crearea unui model durabil și a unei rețele de parteneri care să sprijine ocuparea şi mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră Bulgaria-România".

Scopul proiectului este de a promova mobilitatea forței de muncă în principalele sectoare economice în domeniul cooperării transfrontaliere, prin crearea condițiilor pentru echilibrul dintre cerere și ofertă pe piața forței de muncă.

Grupuri ţintă:

 • Populaţia activă în zona transfrontalieră Bulgaria-România – aproximativ 2125,600 persoane;
 • Populaţia inactivă şi şomerii din regiunea transfrontalieră Bulgaria-România - aproximativ 400 000 persoane;
 • Companii private - cel puţin de 500

Parteneri

 • Asociaţia Industriaşilor - Veliko Tarnovo (Lider de proiect)
 • Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța - CCINA Constanța (România)
 • Asociaţia Industriaşilor din Bulgaria

Activităţi

 • Identificarea sectoarelor economice cheie cu potenţial pentru mobilitatea forţei de muncă în zona de graniţă;
 • Dezvoltarea unor cataloage de competenţe pentru întreprinderile selectate, cu descrierea cunoştinţelor de bază, a abilităţilor şi a competenţelor cerute de angajatori;
 • Dezvoltarea unor instrumente online de evaluare a competenţelor;
 • Efectuarea unui studiu asupra unui număr de cel puţin 300 de reprezentanţi din grupul ţintă, cu privire la oportunităţile de angajare;
 • Dezvoltarea şi implementarea de e-training-uri pentru cel puţin 300 de reprezentanţi din grupul ţintă;
 • Desfăşurarea de training-uri pentru specialişti în resurse umane din Bulgaria şi România, în scopul îmbunătăţirii abilităţilor acestora pentru selectarea forţei de muncă de pe cealaltă parte a graniţei;
 • Campanii de conştientizare asupra oportunităţilor de angajare din regiunea de graniţă Bulgaria-România;
 • Dezvoltarea şi menţinerea unei baze de date cu informaţii utile pentru angajaţi şi angajatori din ambele părţi ale graniţei.

Rezultate aşteptate

 • Condiții existente pentru echilibrul dintre cerere și ofertă pe piața muncii, în regiunea transfrontalieră;
 • Condiții existente pentru locuri de muncă durabile, dezvoltarea în carieră, creşterea oportunităților de angajare;
 • Promovarea mobilității forței de muncă.

Proiectul este finanțat în cadrul programului INTERREG, valoarea totală a finanţării fiind de 593.492,79 €, din care 504.468,87 € provin din fonduri europene. Se estimează că implementarea va fi finalizată în primăvara anului 2019.