Bulgaria

Șederea și căutarea unui loc de muncă în altă țară membră a Uniunii Europene (UE)

Este necesar ca cetățenii UE care doresc să se angajeze în Bulgaria să dețină un permis de muncă și formularul А1?

Nu este necesar să dețină permis de muncă, nici formularul A1 (legislația aplicabilă privind securitatea socială). Înainte de a încheia un contract individual de muncă, persoana respectivă trebuie să aibă domiciliul în țară (dovedit printr-un contract de închiriere, act notarial, declarație de consimțământ semnată de proprietar) și să fi obținut un număr de identificare fiscală, emis de Agenția Națională a Veniturilor în baza adresei de reședință.

Care sunt condițiile pentru eliberarea de un permis de ședere permanentă în Bulgaria?

Permisul se eliberează de către Direcția ”Migrație” din cadrul Ministerului de Interne în cazul în care persoana a avut reședința legală pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin cinci ani, sau dacă:

  • a lucrat pe parcursul anului anterior datei de încetare a contractului de muncă, a împlinit vârsta de pensionare și a avut o ședere continuă de peste 3 ani;
  • este lucrător care nu lucrează din cauza capacității de muncă reduse și a avut reședința legală fără întrerupere timp de peste 2 ani;
  • este lucrător care și-a pierdut capacitatea de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
  • este lucrător care a avut reședința legală fără întrerupere și a lucrat în Bulgaria pe o perioadă de 3 ani și care lucrează în alt stat membru, păstrându-și domiciliul în Bulgaria și întorcându-se acolo cel puțin o dată pe săptămână.

 

Cum sunt asigurați lucrătorii detașați în Bulgaria?

În cazul detașării pe termen scurt (de până la 3 luni) este aplicată legislația țării de origine, salariul și diurna fiind calculate conform legislației acesteia. Pentru acest tip de detașare nu este solicitată eliberarea formularului А1.

În Bulgaria se poate aplica sistemul de recunoaștere automată a calificărilor în cazul în care un asistent medical generalist și-a dobândit calificarea înainte de data aderării statului la UE?

Dacă certificatul de calificare profesională adeverește nivelul de studii începute înaintea datei aderării statului la UE și aceste studii nu corespund condițiilor minime de calificare, persoana respectivă poate beneficia de recunoașterea automată, dacă ar putea să facă dovadă exercitării efective și legale a profesiei de asistent medical, pe o durată de 3 ani consecutivi din perioada de 5 ani, anterioară eliberării certificatului.

Legislația muncii din Bulgaria

Perioada de muncă prestată în lucrări sezoniere pe termen scurt în agricultură, în baza unui contract individual de muncă, constituie vechime în muncă?

Nu constituie vechime în muncă. Cu un angajat pot fi încheiate contracte individuale de muncă pentru cel mult 90 zile în total, într-un an calendaristic. Contractul respectiv nu poate fi încheiat decât pentru o singură activitate economică principală, și anume ”Horticultura”. Obiectul contractului de muncă este limitat doarla activități legate de cultivarea plantelor și recoltare. Angajatorul achită personal remunerația pentru munca prestată angajatului, la sfârșitul zilei de lucru, contra chitanță.

De ce protecție poate beneficia salariata gravidă?

Angajatorul nu poate cere de la ea să desfașoare la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea și securitatea ei și a fătului. Nu va depune muncă suplimentară și de noapte. În cazul delegării unei salariate gravide aflate într-o etapă avansată a fertilizării in-vitro sau a mamei unui copil până la vârsta de 3 ani, este necesar acordul scris al acesteia.

Poate fi contestată decizia de concediere a salariaților?

Procedura de soluționare a conflictelor de muncă este gratuită pentru angajați. Litigiile de muncă se judecă de instanțele judecătorești în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.

Litigiile de muncă între salariații care sunt cetățeni străini și angajatorii care sunt persoane juridice străine sau companii mixte cu sediul în Bulgaria, în cazul în care activitatea se desfășoară în țară, se soluționează de instanța judecătorească în funcție de sediul angajatorului.

Conflictele de muncă cu privire la asigurarea condițiilor de muncă lucrătorilor detașați în Republica Bulgaria se judecă de instanța judecătorească în a cărei circumscripție teritorială angajatul și-a efectuat sau își efectuează temporar activitatea, atunci când:

  • angajatul a fost detașat în Bulgaria de un angajator înregistrat conform legislației altei țări membre UE, SEE sau a Elveției;
  • angajatul a fost delegat să lucreze la o unitate beneficiară din Bulgaria de către un agent de muncă temporară, înregistrat conform legislației altei țări membre UE, SEE sau a Elveției.

Care este cuantumul sporului pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală în Bulgaria?

Atunci când salariatul prestează muncă într-o zi de sărbătoare legală, care constituie o zi de odihnă pentru toți angajații, activitatea acestuia este considerată muncă suplimentară. Lui i se cuvine un spor echivalent remunerației zilnice dublate de două ori, adică cuantumul sporului este de patru ori mai mare decât retribuția normală, din motivul că:

  • prestând muncă suplimentară angajatul are dreptul la o remunerație mărită cu 100 la sută;
  • prestând muncă suplimentară într-o zi de sărbătoare legală, i se datorează un spor dublu pentru prestarea muncii în zilele de sărbătoare legală. Acest spor se acordă indiferent dacă munca prestată este suplumentară sau nu.