Veliko Tarnovo

Prezentare generală

Un sector economic de bază în județ este sectorul serviciilor, urmat de industria şi sectorul agricol.

Județul Veliko Târnovo are multe puncte avantajoase, care ajută la creşterea economică şi socială. Mai întâi stă situarea geografică şi resursele bogate naturale, culturale şi istorice. Județul se află pe coridor de transport important care asigură legătură cu celelalte țări din Europa, regiunea dunăreană și Peninsula Balcanică. Solurile bogate, disponibilitatea resurselor de apă şi absenţa unor poluanți mari, sunt potrivite pentru dezvoltarea agriculturii eficiente și a sectoarelor referitoare de industria prelucrătoare. Patrimoniul bogat cultural şi istoric, atracţiile naturale unice, numeroasele izvoare minerale şi medicinale sunt o condiţie necesară pentru dezvoltarea turismului cognitiv, recreativ și alternativ. Un bun indicator în județ este diversitatea sectoarelor economice ți prezența a numeroaselor întreprinderi mici și mijlocii. Județul are un index relativ ridicat de dezvoltare umană în funcție de indicatori pentru educaţie, asistenţă medicală şi economie.

Printre punctele slabe în județ se disting unele tendinţe economice negative, cum ar fi scăderea numărul investiţiilor, care este deosebit de remarcat în industria prelucrătoare, criza din industria producției de mașini, volumul redus al producţiei în zootehnie, spațiile foarte limitate, ocupate cu culturi permanente și producția de legume, utilizarea inadecvat a resurselor turistice. Există, de asemenea, unele tendinţe demografice negative, cum ar fi depopularea unor localități din județ.

Oportunităţile care stau în faţa județului stau în direcţia spre dezvoltare a turismului, punerea în aplicare a diverselor proiecte de infrastructură, utilizarea mai eficientă a oportunităţi care furnizează fluviul Dunărea, stimularea și creșterea colaborării transfrontaliere şi promovarea spiritului antreprenorial și inovațiilor.

Ameninţările care pot fi identificate sunt în ceea ce priveşte tendinţele demografice negative în curs de desfăşurare, ce conduc la eşecul eventual al pieţii muncii, impactul negativ al crizei economice mondiale asupra economiei regiunii, tendinţe continuate negative, legate de schimbările climatice.

Caracteristici demografice și sociale ale populației

Localităţi şi ponderea populaţiei

Structura populaţiei pe vârste şi nivel de educaţie

Migrația populației

Veniturile si consumul gospodăriilor

Tendințe în dezvoltarea economiei locale

Indicatori macroeconomici

Întreprinderi

Sectoare economice de frunte

Priorități strategice în dezvoltarea economiei locale

Programul strategic de dezvoltare a județului Veliko Târnovo pentru perioada 2012-2020 pune principalele obiective și indicătoare strategice pentru a determina viitoarele politici și activități în județ pentru realizarea unei dezvoltări economice şi sociale sustenabile.

Viziune: Județul Veliko Târnovo este emblematic pentru Bulgaria și regiunea dunăreană care se află în curs de dezvoltare dinamică și în cărei cadru se efectuează niște activități diferențiate în domeniul industriei, agriculturii, transportului, culturii și sistemului de învățământ, care se completează reciproc și care sunt atractive pentru investitori și turişti şi astfel asigură o înaltă calitate a vieţii pentru locuitorii din regiune.

În strategia de dezvoltare a județului sunt marcate patru obiective strategice legate de:

  • realizarea unei creșteri economice cu rate mai mari decât cele medii pentru ţară
  • realizarea securității sociale, egalității şi perspectivității;
  • furnizarea unor servicii comunale de înaltă calitate și construirea unei infrastructuri moderne, conservarea patrimoniului cultural şi protecția mediului;
  • realizarea unei planificări, gestionări și cooperări bune;

Axe prioritare în raport cu punerea în aplicare a strategiei sunt investiţiile pentru creștere şi ocupare a forţei de muncă, turismul sustenabil, ştiinţa, educaţia şi inovarea, infrastructura, mediul, managementul şi servicii în sprijinul populaţiei şi a întreprinderilor.

Piața muncii

Forța de muncă

Șomeri

Posturi vacante şi ocupate anunţate