Каталог на компетенции

Ефикасност

Преносима

Описание

Изпълнява работните си задачи по ефикасен начин, като влага оптимални ресурси и усилия за постигане на предварително формулираната цел. Активно търси и оползотворява възможности за оптимизация на процесите на работа. Ефективно планира работата си според приоритетите. Точно прогнозира необходимите ресурси за реализиране на дадена работна задача, като предварително събира информация и я анализира.

Бизнес процеси

  • Административно обслужване
  • Маркетинг
  • Сервизно обслужване
  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква