Каталог на компетенции

Комуникация на чужд език

Преносима

Описание

Използва в работата си един или повече чужди езици за устна и/или писмена комуникация. Разбира с лекота устна реч, дори когато се говори бързо от носители на езика, бързо свиква с особеностите на акцента. Изразява ясно и разбираемо мислите и мнението си, като свободно общува със събеседниците си.

Бизнес процеси

  • Маркетинг и продажби
  • Настаняване
  • Предоставяне на допълнителни услуги
  • Туроператорска дейност
  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква