Каталог на компетенции

Работа със софтуер за ресторант и бар

Специфична

Описание

Използва целенасочено и спрямо изискванията на работата си софтуера за ресторант и бар, като осъществява различни операции бързо, точно и коректно.  Изготвя необходимите справки като използва ефективно функциите на софтуерния продукт.

Бизнес процеси

  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква