Каталог на компетенции

Изпълнителност

Преносима

Описание

Изпълнява точно задачите си с необходимото ниво на качество и прецизност, като спазва стриктно поставените изисквания и указания (технически параметри; технологична последователност на задачите) и времевите срокове. Работи последователно на всеки етап от реализиране на поставените му задачи.

Бизнес процеси

  • Административни и спомагателни дейности
  • Маркетинг и продажби
  • Транспорт, логистика и доставки
  • Производство на селскостопанска продукция

Длъжности, в които компетенцията се изисква