Каталог на компетенции

Грижа за зърнените култури

Специфична

Описание

Извършва последователно и качествено всички необходими агротехнически мероприятия – засаждане, торене, напояване, окопаване, прибиране на продукцията и др, като спазва стриктно технологията на отглеждане, съобразно спецификата на съответните зърнените растения. Подпомага механизираното изпълняване на дейности по прибиране и сортиране на готовата продукция в зависимост от спецификата й по вид и сорт.

Бизнес процеси

  • Производство
  • Производство на селскостопанска продукция

Длъжности, в които компетенцията се изисква