Каталог на компетенции

Работа в екип във водния транспорт

Специфична

Описание

Работи в сътрудничество с другите членове на корабния екипаж, поддържа конструктивни взаимоотношения с оглед постигане на поставените общи цели.  Изпълнява добросъвестно специфичните си задължения и отговорности, като допринася със своите професионални умения, способности и индивидуалност за единството, моралната зрялост, позитивната атмосфера, безопасността и ефективността на екипажа. Участва активно и отговорно в обучението и тренировките за безопасни действия при аварийни ситуации и непредвидени обстоятелства.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква