Каталог на компетенции

Работа с техническа документация в строителството

Специфична

Описание

Самостоятелно и с лекота разчита технически и експлоатационни параметри на машини и съоръжения, схеми и графики на чертежи, необходими за изработване на различни видове конструкции. Разчита кофражни и армировъчни планове за всички видове стоманобетонни конструкции и елементи, зидарии, тенекеджийски, ремонтни и др. дейности като стриктно спазва размерите по проекта. Разбира техническата документация и коректно и ефективно я използва в работата си като изпълнява всички заложени количествени и качествени параметри в съответствие с нея. Подготвя своевременно и коректно необходимата техническа документация свързана с извършената работа и конструктивни схеми като отразява всички необходими данни. 

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква