Каталог на компетенции

Предотвратяване на повреди

Специфична

Описание

Извършва периодични прегледи на оборудването, чрез спазване на  предписанията за експлоатация на всяка машина. Локализира точно причините за възможни повреди и аварии, като извършва регулярни прегледи на оборудването. Предотвратява възможни повреди и аварии, като преценява дали е необходим ремонт или замяна на детайли, определени като такива, които носят риск от повреда.

Бизнес процеси

  • Производство