Каталог на компетенции

Контрол на термичните режими при обработване на месо

Специфична

Описание

Проследява параметрите на термичните обработки - подсушаване, пушене, варене и печене в процеса на обработка на месо, като следва стриктно инструкциите и осигурява съответствие с технологичните и качествени изисквания. Прецизно и точно регулира параметрите на сушилния въздух и своевременно отстранява възникнали несъответствия.

Бизнес процеси

  • Производство