Каталог на компетенции

Обработка и разфасовка на месни продукти

Специфична

Описание

Обработва кланични продукти и субпродукти, като спазва технологичните изисквания. Извършва правилна обработка,  отделяне, транжиране и обезкостяване на месото като спазва всички необходими стъпки и използва подходящите инструменти. Извършва фасониране и сортиране на месни продукти, като спазва всички изисквания за работа и обработка на месните продукти и постигане на високо качество на продукцията.

Бизнес процеси

  • Производство