Каталог на компетенции

Спазване на технологичните норми

Специфична

Описание

Спазва технологичните схеми, инструкции и рецептури, като изпълнява прецизно всички стъпки необходими в процеса на обработка на месото и месните субпродукти. Стреми се стриктно да спазва всички разходни норми при работата с месото и заготовките като поддържа минимален разход на продукция и оптимално използване на материалите и суровините.

Бизнес процеси

  • Производство