Каталог на компетенции

Лоялност

Преносима

Описание

Точно и добросъвестно, коректно и отговорно изпълнение на трудовите задължения, произтичащи от договора с работодателя, нормативните изисквания и професионалните стандарти. Отнася се добронамерено, честно и почтено към предприятието и не злоупотребява с доверието на работодателя.  Стреми се с действията и с поведението си да не накърнява неговите интереси,  да не допуска загуби и разхищения и да не използва предоставените му фирмени и други ресурси за неправомерно облагодетелстване.

Бизнес процеси

  • Административно обслужване
  • Маркетинг
  • Сервизно обслужване
  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква