Каталог на компетенции

Работа с технологична корабостроителна и кораборемонтна документация

Специфична

Описание

Изготвя коректно и използва правилно технологичната документация и спецификации свързана с корпусни конструкции, корабостроене и кораборемонт. Прецизно разчертава нови схеми и чертежи, като спазва правилата за използване на видовете линии. Ефективно използва работни чертежи, като маркира необходимите детайли, съобразно технологичната документация и работните  процедури.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква