Каталог на компетенции

Прецизност в дърводелски и дограмаджийски дейности

Специфична

Описание

Прецизно и точно извършва задачите, заедно с всичките детайли и аспекти съобразно проекта, заданието. Проявява търпение и успешно фокусира вниманието си за продължителен период от време при изработката на съответното изделие, вкл. извършва прецизни, координирани и стабилни движения с ръцете и пръстите си (без да треперят или да се отклоняват). Демонстрира сръчност и умелост в изработката и на най – дребните детайли. Спазва внимателно изискванията в различните етапи на работа. Проследява работата си в различните етапи и отстранява възникнали грешки и дефекти.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква