Каталог на компетенции

Постоянно учене и развитие

Преносима

Описание

Идентифицира и оползотворява възможности да се учи, като търси обратна връзка от колеги, информация и практически начини да се развива, да опознава добре собствените си силни страни и области за подобрение. Поддържа знанията и уменията, свързани с изпълнението на работните задължения, актуални, като проследява съвременните нормативни уредби и изисквания, периодично чете и следи новата информация в професионалната си област. Своевременно прилага новопридобити знания и умения в процеса на изпълнение на работата.

Бизнес процеси

  • Маркетинг
  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство
  • Транспорт, логистика и доставки

Длъжности, в които компетенцията се изисква