Каталог на компетенции

Работа със специфични машини, техника и инструменти

Специфична

Описание

Използва по предназначение ръчни механизми за изправяне, рязане и огъване на армировъчна стомана, бетониране, уплътняване и обработка на повърхност. Използва по предназначение различни видове инструменти, приспособления и механизация за монтиране на армировка. Използва по предназначение различни инструменти и машини за обработка, рязане и разкрояване на различни видове ламарина. Използва коректно машини за механично смесване и приготвяне на бои, лакове и др. Според естеството на работата си работи с различни видове товароподемна техника. Следи експлоатационните параметри на използваната техника и инструменти като отговаря те да бъдат в допустимите норми. Извършва диагностика на използваната техника и инструменти и действа в съответствие с установените процедури при наличието на дефект или проблем извън експлоатационните норми. Монтира необходимите помощни съоръжения за извършване на ремонтни дейности като скелета за работа на височина, подвижни работни площадки, работни маси и др. като следи за тяхната безопасност и стабилност на конструкцията.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква