Catalog de competenţe

Lucrul cu utilaje specifice, echipamente şi instrumente

Specifică

Descriere

Utilizează corespunzător echipamentele manuale de îndreptare, tăiere şi îndoire a oţel-betonului, de betonare, de compactare şi prelucrare a terenului. Utilizează corespunzător diferite tipuri de instrumente, unelte şi echipamente pentru montarea armăturii. Utilizează corespunzător diferite instrumente și mașini de prelucrare, tăiere și îmbinare a diferitelor tipuri de tablă. Utilizează în mod corect mașinile de amestecare mecanică și preparare a vopselelor, lacurilor etc. în funcție de natura lucrărilor. Monitorizează performanţa echipamentului şi instrumentelor utilizate și apreciază dacă acestea se încadrează în normele acceptabile. Diagnostichează echipamentul și instrumentele utilizate şi acţionează în conformitate cu procedurile stabilite în caz de defecte sau probleme neconforme cu normele de exploatare. Montează echipamentul auxiliar necesar pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii precum schele de lucru la înălțime, platforme de lucru mobile, mese de lucru etc. ținând cont de siguranţa şi stabilitatea construcției. 

Procese de afaceri

  • Reparaţii şi întreţinere
  • Construcții

Ocupaţii în care competenţa este solicitată