Каталог на компетенции

Поддържане на хигиена в кухнята

Специфична

Описание

Подрежда и почиства кухненските и складовите помещения, машини, апарати, съдове и инвентар, като спазва санитарно-хигиенните изисквания и предварителните указания.

Бизнес процеси

  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква