Каталог на компетенции

Предварителна обработка на продукти от растителен произход

Специфична

Описание

Приготвя полуфабрикати от пресни зеленчуци като чрез сортиране внимателно отделя изгнилите и покълнали зеленчуци, а останалите разделя по размери, степен на узряване и цвят;  измива зелунчуците като премахва остатъците от почва, почиства – ръчно или машинно, като отстранява нехранителните частици и нарязва на ралични форми. Дозира, опакова и съхранява полуфабрикатите.

Бизнес процеси

  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква