Каталог на компетенции

Предварителна обработка на продукти от животински произход

Специфична

Описание

Осъществява предварителна обработка на месо, субпродукти, птици и риба, като ги подлага на различни технологични операции, в резултат на които се получават кулинарни полуфабрикати, подготвени за окончателна обработка.

Бизнес процеси

  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква