Каталог на компетенции

Настаняване на клиенти

Специфична

Описание

Посреща гостите, като ги поздравява с усмивка, придружава ги до масата, предоставя им меню и ги информира за текущи промоции (при наличието на такива). Наблюдава внимателно гостите след настаняването им като реагира своевременно и адекватно при нужда от допълнително съдействие. Следи за нуждите на гостите по време на хранене, за да се увери, че получават висококачествено обслужване.

Бизнес процеси

  • Настаняване
  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква