Каталог на компетенции

Грижа за машините и инвентара

Специфична

Описание

Поддържа в изрядно състояние машините (прахосмукачка, подочистачка, машина за почистване на килими и т.н.), с които работи като спазва стриктно указанията  за тяхната употреба и поддръжка.

Бизнес процеси

  • Настаняване

Длъжности, в които компетенцията се изисква