Каталог на компетенции

Работа с почистващи препарати

Специфична

Описание

Използва професионални препарати за ежедневно и основно почистване като съобразява прилагането им с вида на повърхностите. Спазва правилата за здраве и безопасност при работа като стриктно следва инструкциите за работа с почистващите препарати.

Бизнес процеси

  • Настаняване

Длъжности, в които компетенцията се изисква