Каталог на компетенции

Работа с почистващи машини

Специфична

Описание

Използва ефективно специализирани машини за ежедневно и основни почистване като съобразява употребата им с различните повърхности. Спазва правилата за здраве и безопасност при работа като стриктно следва инструкциите за работа с почистващите машини.

Бизнес процеси

  • Настаняване

Длъжности, в които компетенцията се изисква