Descrierea ocupatiei

Dulgher, lemn/plastic/aluminiu

Carpenters and joiners

7115

Denumiri alternative pentru ocupaţie

 • asamblator-montator profile aluminiu şi geam termopan [COR 712407]
 • dulgher restaurator [COR 711502]
 • confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice [COR 712409]

Sarcini principale

Efectuează lucrări de pregătire la comandă pentru producție de tâmplărie, precizează inclusiv dimensiunile, tipul de material pentru comandă, culoare etc.

Prelucrează profile de uși și de ferestre după proiecte stabilite și anume: selectează diverse unelte și instrumente de tâmplărie, taie și croiește materiale, prelucrează lemnul cu scule de mână (șlefuiește, pune chituri); prelucrează profiluri cu freza; taie panouri semifabricate și piese sub unghi; face găuri; taie forme după șablon; asamblează cadre după desene din piese finite, efectuează lucrări de finisare cu lac;

Efectuează montarea/demontarea ușilor, a ferestrelor și a construcțiilor PVC, de aluminiu, a profilurilor din lemn şi din oțel, precum și a accesoriilor, plaselor împotriva muștelor și a țânțarilor etc., pe șantierul de lucru al clientului.  Realizează inclusiv lucrări de pregătire și de finisare la montarea ferestrelor și ușilor din aluminiu, PVC, profilurilor din lemn și din oțel și punerea pieselor de sticlă.

Condiții de muncă 

Categoria de muncă

 • Grupa a treia

Relația contractuală de muncă

 • Contract de muncă pe perioadă nedeterminată, care include și o perioadă de probă
 • Contract de muncă cu durată determinată
 • Contract de muncă - sezonier
 • Contract de muncă pentru vechime

Durata programului de muncă

 • Cu normă întreagă

Regim de muncă

 • Zilnic
 • În schimburi

Loc de muncă

 • Spațiu de producție
 • Altul

Еducaţie

Nivel de calificare conform EQF (CEC- Cadrul european al calificărilor)

 • EQF 1:

  Nivel 3

Nivel de învăţământ şi formare profesională conform CNC- Cadrul național al calificărilor

 • NQF 3: Al doilea grad de calificare profesională (studii medii)

Certificate

 • Certificat pentru curs completat/instruire privind securitatea și sănătatea la locul de muncă.
  Camera constructorilor din Bulgaria, "Calificare de construcţii” EAD, or. Sofia, cartierul Poligona, str. "Michail Tenev ' 6, Tel: + 3592 806 29 22 http://www.ksb.bg/

Cunoștințe

Cunoștințe teoretice de aplicare

 • Construirea diferitelor tipuri de uşi şi ferestre;
 • Calcule matematice de bază (operații aritmetice de bază, unități de măsură, trigonometrie ș.a.)

Cunoștințe referitoare la materiale, materii prime, semifabricate și componente

 • Cunoaște tipuri de materiale principale și auxiliare folosite în producția de tâmplărie (materiale lemnoase, specificate în standardul de stat bulgar, furnire, diferite tipurile de placaje, lipiciuri, lacuri, benzi de șlefuire, chituri etc.) proprietăţile lor (tehnologice și fizico-mecanice), modul lor de depozitare și de aplicare;
 • Cunoaşte tipurile de conexiune, rame, accesorii cu care lucrează;
 • Cunoaște unităţi de măsurare a materialelor utilizate;

Cunoștințe referitoare la instrumente, aparate, tehnica și echipamente

 • Cunoaşte principalele tipuri de instrumentele și mașinile manuale și electrice utilizate pentru fabricarea și montarea produselor de tâmplărie (dispozitive de măsurare, tăiere, de ascuțire, de prelucrat lemnul etc.) precum şi destinaţia lor;
 • Știe organizarea, caracteristicile tehnice și modul de funcționare a diferitelor mașini, echipamente și instrumente de prelucrare a lemnului (electrice și manuale);
 • Știe instrucţiunile de funcționare și de exploatare corespunzătoare, întreținere şi reparare a instrumentelor și a maşinilor de prelucrat materialele lemnoase;

Cunoștințe referitoare la procese și operațiuni tehnologice

 • Cunoaşte principalele tipuri de procese tehnologice şi succesiunea operaţiilor tehnologice pentru fabricarea şi asamblarea diferitelor tipuri de construcții de uși și ferestre;
 • Știe în detaliu tehnologia, etapele şi succesiunea lucrărilor de montare a diferitelor construcții de uși, ferestre și accesorii;

 • Cunoaște regulile de asigurare a calității produselor, precum și modalitățile de determinare a calității materialelor și a produselor;

Cunoștințe referitoare la cerințele normativelor, regulilor și standardelor

 • Cunoaşte normele privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, normele de prevenire a incendiilor, reglementările privind protecţia mediului, inclusiv normele și instrucţiunile de funcţionare în condiţii de siguranţă la locul de muncă şi protecţia vieţii şi sănătăţii – cele proprii și cele oamenilor dimprejur, acordare a primului ajutor victimelor;
 • Cunoaște actele normative şi standardele privind producția de rame de ferestre;
 • Cunoaște procedurile de control al produselor fabricate, precum și standardele de calitate a produselor;
 • Cunoaşte tipurile de documentaţia tehnică şi tehnologică, termenele de bază din documentația tehnică.

Cunoştinţe despre interacţiunea şi managementul oamenilor

 • Știe principiile de bază ale comunicării eficiente cu clientii interni şi externi;

Abilități

Abilități de eficacitate personală, autocontrol și autoreglare

 • Își concentrează atenția pentru o perioadă îndelungată de timp la fabricarea produselor din lemn și efectuează chiar și sarcinile de rutină și repetitive cu răbdare şi atenţie necesară;
 • Planifică timpul optim pentru realizarea și montarea produselor de tâmplărie, respectând cerinţele şi termenele stabilite;
 • În cursul de desfășurare a lucrărilor efectuează auto-monitorizarea performanțelor tehnice ale produsului și, dacă este necesar, îl corectează;
 • Știe să menţină un bun autocontrol, efectuând mişcări precise și coordonate cu mâinile şi degetele, prinde şi manipulează obiecte de diferite dimensiuni;
 • Poate să manifesteze rezistență în situații stresante, ținându-și mâinile stabile la mișcare sau într-o poză statică (fără agitare sau abateri).

Abilități sociale

 • Poate să comunice şi să lucreze în echipă;
 • Efectuează o comunicare eficientă cu clienții interni și externi, în scopul realizării sarcinilor de serviciu;

Abilități tehnice de lucru cu materiale, materii prime, semipreparate

 • Selectează în mod corespunzător (după tip, cantitate și calitatea) materiile prime, materiale de bază și auxiliare pentru realizarea/renovarea produselor din lemn, în funcţie de cerinţele şi menirea lor;
 • Pregătește materialele pentru lucru prin sortare, măsurare şi prelucrare în conformitate cu cerinţele şi specificul lor;
 • Utilizează în mod corespunzător materiale respective;
 • Știe să sorteze, să curățe, să asambleze elementele, plăcile și detaliile înainte de montare.

Abilități tehnice privind procesele și operațiunile tehnologice

 • Relizează și montează uși și ferestre, efectuând cu precizie și calitate fiecare operație la rândul ei conform cerințelelor de tehnologie relevante;
 • Realizează cu exactitate operațiunile tehnologice pentru prelucrare mecanică, asamblare (inclusiv după schițe) și selectează corect și efectuează prelucrarea suprafeței produselor;
 • Poate să citească documentația tehnică şi tehnologică și să realizeze produse şi modele după desene, schițe, machete și prototipuri.
 • Poate să lucreze în conformitate cu normele de sănătatea și securitatea muncii, inclusiv normele și instrucțiunile de bază pentru securitate la lucrările de montare, renovare, întreținere și îndepărtare a avariilor la instalațiile și rețelele de apă și canalizare;

Abilități tehnice pentru operarea instrumentelor, ustensilelor, aparatelor și echipamentelor

 • Decide și selectează ce fel de instrumente și echipamente sunt necesare pentru construirea/instalarea produselor de tâmplărie;
 • Folosește o varietate de unelte, echipamente şi utilaje pentru fabricarea produselor din lemn, inclusiv unele electrice și manual, în conformitate cu caracteristicile tehnice și modul de operare;
 • Prelucrează detaliile cu instrumente de mână și electrice, efectuează manual șlefuirea și pune chitul pe materialele lemnoase, face orificii cu mașina de găurit cu sau fără șablon și taie legăturile dintre panouri și piese sub diferite unghiuri;
 • Poate să croiască materiale pe lungime pentru detalii de față cu diferite tipuri de fierăstraie, precum și să prelucreze profiluri cu freza;

Competențe

Condiții privind sănătatea și securitatea în muncă.

Transversal

Respectă instrucţiunile, regulile şi reglementările privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia mediului, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de siguranţă atunci când își îndeplinește sarcinile de zi cu zi şi când lucrează cu diverse materiale si utilaje. Obligatoriu poartă haine de lucru și echipamentele individuale de protecție în conformitate cu instrucţiunile şi destinația utilizării lor. Dacă este cazul, participă la toate instructajele iniţiale și periodice. Recunoaşte la timp situații cu potențial periculos în procesul de lucru şi raportează imediat atunci când este detectată o neregularitate şi/sau pericol pentru sănătate și siguranță. Previne situaţiile periculoase prin atitudine conformă cu prevederile stabilite. În cazul în care apare o situaţie periculoasă, acordă fără întârziere și corect primul ajutor celor răniţi într-un accident la locul de muncă. Colectează și evacuează deșeurile, în locurile special amenajate în condițiile respectării mediului înconjurător.

Procese de afaceri

 • Activităţi administrative şi auxiliare
 • Marketing și vânzări
 • Întreținere mașini și echipamente
 • Producție
 • Transport, depozitare și livrări

Lucrul în echipă

Transversal

Colaboreazг eficient cu ceilalți membri ai echipei și оntreține relații de colaborare constructive оn vederea atingerea obiectivelor comune. Contribuie activ la obținerea rezultatelor comune, dг dovadг de colegialitate și angajament оn оndeplinirea sarcinilor de echipг.

Procese de afaceri

 • Marketing
 • Cazare
 • Furnizare de servicii suplimentare
 • Vânzări
 • Activităţi ale tour-operatorilor
 • Procese manageriale
 • Alimentație

Fabricarea produselor de tâmplărie

Specifică

Utilizează în mod corespunzător materiale potrivite pentru producția de rame de ferestre și uși, luând în considerare prelucrarea lor specifică în raport cu produsul și caracteristicile materialului. Produce profile pentru uși și ferestre la comandă, pregătind și prelucrând rapid și corect materialele, elementele, detaliile necesare, le măsoară, croiește și taie forme, presează, face găuri și conexiuni între plăci, lipește, șlefuiește, asamblează rame pentru uși și ferestre și alte lucrări necesare în conformitate cu tehnologia, standardele și cerinţele. Efectuează corect prelucrarea suprafeței produselor, aplicând acoperire decorative de protecție conform menirii lor.

Procese de afaceri

 • Construcții

Lucrul cu documentaţia de fabricare și montare a produselor de tâmplărie

Specifică

Poate să citească documentația tehnică şi tehnologică și să realizeze uși și ferestre după scheme. Pregătește detaliile necesare pentru lucru, respectând parametrii exacți conform documentaţiei tehnice. 

Procese de afaceri

 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții

Lucrul cu mașini și instrumente de tâmplărie

Specifică

La fabricarea și montarea produselor de tâmplărie folosește eficient o varietate de unelte şi mașini electrice și manuale în conformitate cu caracteristicile tehnice și modul de operare; Decide și selectează ce fel de instrumente și echipamente sunt necesare pentru construire/instalare; Strict respectă regulile şi procedurile de siguranţă şi depozitare a aparatelor cu care lucrează.

Procese de afaceri

 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții

Montarea produselor și accesorilor

Specifică

Efectuează cu precizie montarea/demontarea ușilor, a ferestrelor și a construcțiilor din aluminiu, PVC, profilurilor din lemn și oțel, pune sticlele, precum și accesoriile, plase împotriva muștelor și a țânțarilor etc., respectând toate standardele de calitate și detaliile din comanda clientului. Realizează inclusiv lucrări de pregătire și de finisare pentru montarea ferestrelor și ușilor din aluminiu, PVC, profilurilor din lemn și din oțel și punerea pieselor de sticlă, luând în considerare totodată specificitatea produsului și cerințele clientului. Montează produse de tâmplărie în termenul stabilit, organizându-și eficient lucrul, prevede timpul necesar pentru montare, având în vedere particularitățile tipului de produs concret.

Procese de afaceri

 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții

Precizie în activitățile de tâmplărie și dulgherie

Specifică

Își îndeplinește sarcinile cu precizie și exactitate, ținând cont de toate detaliile și aspectele prevăzute în proiect, în specificații. Manifestă răbdare și își concentrează atenţia pentru o perioadă îndelungată de timp asupra fabricării produsului respectiv, efectuând mișcări precise, stabile şi bine coordonate, cu mâinile şi cu degetele (fără mișcări bruște sau abateri). Dă dovadă de îndemânare și pricepere chiar și în realizarea celor mai mici detalii. Respectă cu atenție cerințele în diferite etape de lucru. Își verifică munca pe parcursul muncii și elimină greșelile  sau defectele apărute.

Procese de afaceri

 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții

Succesiunea la realizarea tehnologiei

Specifică

Respectă strict disciplina tehnologică și efectuează la rând operaţiunile tehnologice în fabricarea diferitelor produse de tâmplărie. Utilizează instrumente şi materiale în conformitate cu succesiunea operaţiunilor tehnologice. Îndeplinește strict instrucțiunile primite, politicile existente în societate și procedurile legate de fabricarea produselor de tâmplărie.

Procese de afaceri

 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții