Каталог на компетенции

Грижа за работното място/бара

Специфична

Описание

Зарежда и подготвя бара за работния процес като се грижи за хигиената на работните площи и баровото оборудване - измива употребяваните чаши, почиства и поддържа пространството около бара, зоните и оборудването за приготвяне на чай и кафе. Правилно подрежда чашите и най-необходимите за работа консумативи като осигурява бърз и лесен достъп до тях.

Бизнес процеси

  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква