Каталог на компетенции

Осигуряване на ритмични заявки

Специфична

Описание

Следи за наличността на хранителните продукти и осигурява регулярни ритмични заявки като планира необходимостта от доставка на хранителни продукти по време, асортимент и количество и изготвя коректно документи за поръчка.

Бизнес процеси

  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква