Каталог на компетенции

Разработване на меню

Специфична

Описание

Разработва менюто на ресторанта като определя неговата насоченост в зависимост от вида на заведението, националността и предпочитанията на клиентите, конкуренцията, обръщаемостта на единица място, сезонните особености при снабдяването с продукти, възможностите на кухнята (наличното технологично оборудване, производствен инвентар, трапезни съдове и т.н.) и гастрономическите правила. Структурира менюто като го подрежда рационално така, че да може да се поддържа наличността на асортимента от ястия.  Съблюдава правилата за разнообразие на асортимента, хармонично съчетаване на цветовете при оформянето на ястието и балансираност на хранителните вещества. Подготвя различни видове меню - меню със свободен избор на ястия, дневно/обедно меню, меню за закуска, меню за туристически групи, меню за специални случаи, комплексно меню и др. според нуждите и политиката на ресторанта/ хотела. Спазва принципите за изготвяне на менюта според видовете и категориите заведения, според наличността на хранителни продукти и сезонността,  според консуматорите (възрастни, деца и др.), и според търсенето и предлагането.

Бизнес процеси

  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква