Каталог на компетенции

Работа с овощен посадъчен материал

Специфична

Описание

Извършва прецизно и грижливо дейностите по разсадо-производство, като работи с посадъчен материал според изискванията. Избира и засажда фиданки и разсад като преценява точно необходимото количество от материала, което трябва да се използва.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква