Каталог на компетенции

Работа с овощарски инструменти

Специфична

Описание

Професионално използва овощарските инструменти като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква