Каталог на компетенции

Работа с препарати за растителна защита

Специфична

Описание

Осигурява ефективна растителна защита на овощните насаждения като следи фазата на развитие на вида, който ще се третира, правилно прилага препарата за растителна защита, спазвайки точната концентрация на пестицида и разхода на работен разтвор за декар и следвайки точно инструкциите на производителя и указанията на агронома.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква