Каталог на компетенции

Грижа за овощните растения

Специфична

Описание

Осигурява необходимите грижи за плододаващите овощни насаждения като правилно прилага основните агротехнически мероприятия, поддържа почвената повърхност, извършва торене и напояване.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква