Каталог на компетенции

Ремонтни дейности по превозното средство

Специфична

Описание

Осигурява безопасна експлоатация на превозното средство като бързо, своевременно и качествено извършва монтаж/демонтаж на различни детайли (възли, механизми и агрегати) и елементи на превозното средство. Прилага в правилна технологична последователност безопасен демонтаж и монтаж на възли, детайли, различни прикачени устройства и приспособления по превозното средство. Спазва правилата за безопасност при работа с инструменти, приспособления, агрегати и друга техника и оборудване;

Бизнес процеси

  • Поддръжка на машини и съоръжения