Каталог на компетенции

Грижа за плодовите култури

Специфична

Описание

Полага грижи за плодовите култури като извършва последователно, качествено и прецизно необходимите агротехнически мероприятия по отглеждането им – торене, напояване, прибиране и сортиране на готовата продукция в зависимост от спецификата й по вид и сорт.

Бизнес процеси

  • Производство на селскостопанска продукция

Длъжности, в които компетенцията се изисква