Каталог на компетенции

Работа с препарати и обгазители

Специфична

Описание

Осигурява ефективна растителна защита на полските култури, като правилно подбира препаратите за растителна защита (фунгициди, инсектициди, акарициди, хербициди) и обгазителите на култивационните и складовите помещения, и ги използва по предназначение според изискванията.

Бизнес процеси

  • Производство на селскостопанска продукция

Длъжности, в които компетенцията се изисква