Каталог на компетенции

Работа със земеделски машини и инструменти

Специфична

Описание

Използва по предназначение различни земеделски машини и инструменти (напр. аератори, валяци, косачки, плодоберачки, садила, свредели, сеялки, фрези, уреди за плевене и др.), като стриктно спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Бизнес процеси

  • Производство на селскостопанска продукция

Длъжности, в които компетенцията се изисква