Каталог на компетенции

Постигане на резултати

Преносима

Описание

Постига желаните резултати като предприема необходимите действия и демонстрира отговорност при изпълнението на поставените цели за качество и количество на извършваната работа.   

Бизнес процеси

  • Административни и спомагателни дейности
  • Маркетинг и продажби
  • Транспорт, логистика и доставки
  • Производство на селскостопанска продукция

Длъжности, в които компетенцията се изисква