Каталог на компетенции

Работа със селскостопански машини и инструменти

Специфична

Описание

Използва правилно и по предназначение основните  селскостопански инструменти и машини с цел ефективно и своевременно изпълнение на процесите по отглеждане на зърнени култури. Поддържа и почиства машините своевременно, спрямо експлоатационните изисквания. По време на работа с тях внимава за собствената си безопасност и тази на околните.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква