Каталог на компетенции

Грижа за продукцията

Специфична

Описание

Извършва дейности по прибиране и съхранение на продукцията на зърнените култури, които се отглеждат, като спазва технологичната последователност. Следи за спазването на сроковете за тези дейности с цел запазване на качеството на продукцията.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква