Каталог на компетенции

Грижа за хигиената и дезинфекцията

Специфична

Описание

Ежедневно се грижи за хигиената на култивационните и складовите помещения като ги почиства и дезинфекцира. Приготвя разтвори от различни препарати за дезинфекция и използва ефективни средства за борба с насекоми и гризачи, като спазва указанията на производителя и нормите за безопасност, така, че да предпази животните от отравяне. Прецизно, внимателно и последователно борави с различните препарати и обгазители.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква