Каталог на компетенции

Работа с доилни машини и съоръжения

Специфична

Описание

Използва професионално доилните машини и съоръжения.  Грижи се за хигиената им като ги поддържа чисти според санитарно-хигиенните изисквания. Обслужва старателно доилните машини и съоръжения. Следи за изправността на доилната инсталация като открива основните повреди в нея, прилага методите за отстраняването им и търси помощ при нужда.

Бизнес процеси

  • Поддръжка на машини и съоръжения
  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква